Häst

Vad kan behandlas?


 • luftvägsbesvär t.ex. hosta, astma
 • hud och pälsproblem
 • allergier, eksem
 • ödem, gallor
 • sårläkning
 • inflammationer
 • smärta
 • hormonella problem t.ex. brunstproblem
 • mentala problem t.ex. stress, oro, rädsla
 • mage / tarmbesvär
 • ryggproblem
 • hältor
 • muskel och ledbesvär
 • senskada
 • stärka immunförsvar

 • m.m.

Viktigt att veta...


 • Behandlingen ersätter inte veterinärvård men är ett bra komplement.
 • Dräktiga djur behandlas ej.
 • Karenstid efter utförd akupunkturbehandling är 96 timmar.
 • Ingen behandling 5 dagar före eller efter vaccination.
 • Hästen ska vila efter behandlingen.

Priser


Jag använder mig av en kombination av olika behandlingsmetoder anpassat efter tillståndet och individen:


600 kr

Samtliga priser anges inkl. moms. Resekostnader kan tillkomma.

Hund

Vad kan behandlas?


 • luftvägsbesvär
 • hud och pälsproblem
 • allergier, eksem, hot-spot, klåda
 • ögon- / öronproblem
 • sårläkning
 • inflammationer
 • smärta
 • hormonella problem, skendräktighet, löpproblem
 • mentala problem t.ex. stress, oro, rädsla
 • mage / tarmbesvär
 • ryggproblem
 • artros, muskel- och ledproblem
 • urinvägsbesvär, inkontinens
 • senskada
 • stärka immunförsvar

 • m.m.

Viktigt att veta...


 • Behandlingen ersätter inte veterinärvård men är ett bra komplement.
 • Dräktiga djur behandlas ej.
 • Karenstid efter utförd akupunkturbehandling är 7 dygn.
 • Ingen behandling 5 dagar före eller efter vaccination.
 • Hunden ska vila efter behandlingen.

Priser


Jag använder mig av en kombination av olika behandlingsmetoder anpassat efter tillståndet och individen:


400 kr

Samtliga priser anges inkl. moms. Resekostnader kan tillkomma.